8 Ball Ruler 1.2

8 Ball Ruler 1.2

Unknown – Data Only – Windows
5 Stars User Rating
This is an application that will help you in aiming and doing reflections on Pool Live tour. The only change in this version is that you can decrease and increase the ball size a little bit more than before.

Tổng quan

8 Ball Ruler là một Data Only phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Unknown.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của 8 Ball Ruler là 1.2, phát hành vào ngày 05/06/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 1.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

8 Ball Ruler đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của 8 Ball Ruler đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho 8 Ball Ruler!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có 8 Ball Ruler cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Unknown
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản